REZULTATY PROJEKTU

W Projekcie „ Uwierz w siebie” realizowanym w Domu Dziennego Pobytu „Rodzina” Caritas Diecezji Gliwickiej w Zabrzu w okresie wrzesień 2011- lipiec 2013 uczestniczyło ponad 100 beneficjentów. Zakładane rezultaty projektu zostały osiągnięte. Udział w projekcie wpłynął pozytywnie na aktywizację społeczną i zawodową uczestniczącej młodzieży.

Szczegółowe rezultaty projektu:

  1. Nastąpił wzrost rozwoju zainteresowań badanej młodzieży - w przypadku kobiet o ok. 65%, u mężczyzn – 60%;

  2. Znacząco wzrosła samoocena badanych – 70% u kobiet i 60% u mężczyzn;

  3. Młodzież została pozytywnie zmotywowana do podnoszenia swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych, które zwiększą szansę znalezienia odpowiedniej pracy – u mężczyzn motywacja wzrosła ponad 60% u kobiet – 65%;

  4. Również motywacja do zmiany stylu życia zwiększyła się dzięki warsztatom o odpowiednio 70% w przypadku kobiet i 60% u mężczyzn;

  5. Zaobserwowano znaczący wzrost aktywności społecznej badanej młodzieży i chęci pomagania innym potrzebującym – 30% u mężczyzn, 20% u kobiet.